Archiwum kategorii: Bez kategorii

„Sowohl amtlich als auch privat werde ich oft gefragt wessen letztendlich bin ich: »deutsch« oder »polnisch« ?. Ich antwortete immer: »Ich bin ein Masure«“

„Zarówno urzędowo jak i prywatnie często byłem pytany, kim w końcu jestem: »Niemcem« czy »Polakiem« ? Zawsze odpowiadałem: »Jestem Mazurem«“

„Täk amtowo jek ji priwatnie cénsto ém buł pitanÿ, chto já na ôstatek jes: »Niéniec« abo »Polák«. Zawdi ôtpoziedowałém: »Já jes Mazur«“

Kurt Obitz