Archiwum kategorii: Nachriszti – Nozinÿ

Archiwum wiadomości po mazursku

Nachriszti z Mazur II: 2. juli ’19

Kazimierz Dolny: “Mazurskie Kamratki” z trżecziém niejscém na pokázce ludowéch ferejnów.
Bziáłki ôd Anzborkä ôblécóne w mazurski tracht zaspsiéwali psiesznie z pogranica mazursko-kurpsianskiégo na Ôgólnopolski Feszczie Käpelów i Spsiéwáków Ludowéch. Na feszczie wistómpsiło ziéncÿ jek ôsziémset kunstárżów.
https://www.piszanin.pl/3,278,uciesne-kamratki-wyspiewaly-iii-miejsce-na-ogolnopolskim-festiwalu.html

Dżiałdowo/Kaliningrad: Chłopák ôd Dżiałdowa wigráł złoti médal na Bałticki Niedzÿnarodowi Gieôgrasicnÿ Ôlÿmpsiadżie. Na wetach biłi prifunki z ziedzÿ ô gieôgrasiji i zadania w terénie do zrobziéniá. Do pospołu weti durowali psiéncz dniów. Maciej Dercz, chtórén wigráł ówtén médal, skołuje szie w licéjum w Gdini.
https://radio7.pl/mieszkaniec-dzialdowa-wrocil-z-olimpiady-w-kaliningradzie-ze-zlotem/10001/

Rastémbork: Trijatlétina Anna Lechowicz ôd Rastémborkä Mejstrém Ojropi. Dubeltowi złoti médal wigrała na Mejstrostwach w Frankfurczie. “Żielázná Dama”, jek ô ni psise żiurnalisti ôt Ôlstinskiégo Cejtunku, esce jénnó niedżiółkie wzád chcziała ôstazicz trejbowanie szportu lá jénséch docÿnków, a prżinámni tak poziedá ji chłop.
http://ketrzyn.wm.pl/593523,Zelazna-Dama-z-Ketrzyna-podwojna-Mistrzynia-Europy.html

Łek: Kino pod gziázdani.
Łeckie Céntrum Kulturi ôdmiká letne Kino pod Gziázdani. Fÿlmi bédó pokázÿwane w kázdén wtorek, kiéj tlo bédżie fejne pozietrże. Ôbziéranie (ôglóndanie) fÿlmów je frej, kázdén moze prżińszcz. Do ti rżecÿ bédżie brukowanÿ łecki amfÿtéater. Jeke fÿlmi bédó pokázÿwane, mozno sprawdżicz na internecowi strónie ôd kina.
https://radio5.com.pl/startuje-kino-pod-gwiazdami/

Nachriszti z Mazur: 2. juli ’19

Ôléck: Ôcziec Blanki prżesadzónÿ na frejnoszcz
Prokuratorijá tsiérdżi, co zebrane dokázÿ pokázujó, co ôcziec niemózióntkä je niezinnÿ szniérczi dżiecziukä i jénséch postaziónéch wirżutków, w tém seksualnÿ porżutki na dżiéwcÿnkie. Podsukiwania DNA i sprawdzénie godżinów brukowaniá teléfónu pokázujó, co ôcziec nic dżiecziukoziu nie robziuł. W cuchtháużie dali sziedżi matkä.
https://ro.com.pl/prokuratura-w-suwalkach-dowody-wykluczaja-udzial-ojca-9-miesiecznej-blanki-z-olecka-w-zabojstwie-i-gwalcie-dziewczynki/01458318

Ôd 1. juni darémne e-wizÿ do Kaliningradu
Polske ôbiwatele mogó niécz starunek ô darémnó, turisticnó internecowó wize do Kaliningradu (Kroléwca). Nowi zakón wprowadżiłi rżóndżicziele Ruszieji. Podawajóncÿ szie na to program wiprowadżili wcesznij rżóndżicziele Bziáłi Ruszieji (Bziáłéch Rusków).
https://radio5.com.pl/darmowe-e-wizy-do-obwodu-kaliningradzkiego/

gn. Zielicki k. Ôléckä: Wjecháł motokołém w krowi
W gninie Zielicki w ôléckowském krejżie jénén chłop wjecháł, jadóncÿ goszczincém (pólnó drózkó), w krówske stado. Krowi bili zgäniane do dóm po całkém dniu. Ûcziérżpsiáł kerujóncÿ motokołém i jénná klémpa.
https://ro.com.pl/motorowerzysta-wjechal-w-stado-krow-bedziemy-prowadzic-postepowanie/01458148


Rozmajitoszczie z Mazur: 1. lipsiec ’19

Médale Kurta Obitza só rozdane
Co rok rozdajó médale dwóm ludżiám – psiérsému za robote prżed społecnoszcz regiónu i niejsoszczie, drugiému za prác nad popularizacÿjó weterinarÿji. Latosz nadgrode dostáł prof. Andrzej Sakson – chtórén bez sziła lát ôpsisowáł Mazurów i prżed niéch psisáł (np. w Éwanielickém Kaléndarżu) i Waldemar Szymański, weteriniárż i dáwnÿ amtsforstejer ôd Janowa.

Łek: Ziéncÿ jek 200 ôsób potérá swojó prác.
Do łeckiégo arbejcamtu prżisło ôbznajniénie, co giéwerba produkujónca skléjki bédżie zamknióná. Roboczióndze bédó ôdpuscóne z pracÿ w lipsiec, a produkcÿjá skóncÿ szie w ôktóbrże. Ôstatne pracowniki ôdéńdó z roboti w listopaczie.
Wsÿstkie roboczióndze dostanó moznoszcz roboti w abtejlungu ti fÿrmi w Anzborku.
https://radio5.com.pl/ponad-200-osob-straci-prace/

Łek: postazili pómnik łeckém zÿdám.
Macewa prżicépsióná do käniénia ôstała postazióna w niejscu dáwnégo zÿdowskiégo sméntárża kole placu Jána Pawła II. Na ni napsisane só wiroki po niécku, polsku i ébrajsku. Niejscki radzki Hubert Górski buł za ûsadnikä tégo pomisłu. Dżiáł nieli téz ksziéndze metodisticne Dariusz i Monika Zuber, jénse radzkie ôd Łku, Muzéjum Historicne i niéskänce niasta.
https://radio5.com.pl/odslonieto-pomnik-poswiecony-mieszkancom-wyznania-mojzeszowego/

Korse: Giéwerba ôd Recÿklingu Akumulatorów zastanoziła wirkowanie
Prżicÿnó tégo só sztrejki niéskänców, chtórne fodrujó ôdprżestanie wirkowania fÿrmi. Mózió, co ji wirkowanie prowadżi do skázéniá ôkolicnoszczi, żiéni i wodi z ôloziém. Szpektori ôd Województwa podsukäli żiéń w meju, alecz esce nie znawa, jek szie richticnie rżecÿ majó.
https://ro.com.pl/zaklad-recyklingu-akumulatorow-w-korszach-zawiesil-dzialalnosc-spolka-byla-oskarzana-o-zatruwanie-srodowiska/01457672

Szport: Rajd Polski w Mazurach
Jek w kázdén rok tak i latosz buł prżeprowadzónÿ Rajd Polski. Pocón szie w Nikołajkäch i niáł sztéri cóstki, na prżikład téz w ôkreszie Ôléckä. W rozmajitéch kätegorijach ô punkti walcÿłi az 102 druzÿnÿ. Nálepsÿ buł Aleksiej Łukaniuk z Ruszieji.
http://sport.wm.pl/593309,Rosjanin-poszalal-na-mazurskich-szutrach.html
http://sport.wm.pl/593011,Wielkie-sciganie-czas-zaczac.html

Chrónÿk policÿstégo: 1. juli ’19

Widninÿ: Dwa brati chowali szie prżed policÿjó.
Sónd jéch ôbsóndżiuł za kradżiez z włámaniém. Jénégo na rok gieféngnÿsu, drugiégo na ôsziém nieszióndzów. Nie stazili szie do ziénżiéniá. Ôba pochodzó ôd léckiégo krejzu.
http://gizycko.wm.pl/593340,Dwaj-bracia-mieli-wyrok-za-kradziez-z-wlamaniem-i-ukrywali-sie-Wpadli-w-Wydminach.html

Ôléck: Bédżie kóntrol w NÔSP (MOPS) po szniérczi niemózióntkä.
Kóntrol w Niejsckiém Ôszordku Społecnÿ Pomocÿ nasadżiuł bulnistrż niasta. Bédżie óna durowacz do psióntégo juli. W tém samém caszie politikiéri i jénse sukäjó zinnéch tragiediji. Szwadómo ûz, co buł krżiz z kómunikäcÿjó niedzÿ policÿjó i gierichtém, bez co dżiecziuk, wceszni ôdebranÿ, ôstáł ôtdanÿ ôjcám.
https://ro.com.pl/burmistrz-olecka-zlecil-kontrole-w-mops-ie-po-tragicznej-smierci-dziecka/01457622

Rastémbork/Léc: Prokuratorijá staziá wirżutki sztérém ludżiám z fojerweri.
Po tragicnÿ szniérczi jénnégo ôd fojerweri w prżesłém roku, terá prokuratorijá staziá wirżutki sztérém ludżiám, chtórne bodáj ôpoziediwali łgi casu prżesłuchów. Jénén ôd niéch bodáj téz próbowáł wicÿszczicz szladi po wipádku.
http://ketrzyn.wm.pl/592897,Prokurator-postawil-strazakom-zarzuty.html

Co nowégo w Mazurach? 28. juni ’19

Chrónÿk policÿstégo:
Ôléck: chtósz ûkrád defsibrilatór. Bulnistrż proszi ô ôtdawkie. Kila nieszióndzów wzád w nieszczie postazili 3 defsibrilatori. Jénén ûz je skradżiónÿ. Bulnistrż proszi, cobi go ôtdacz, prżibácajónc prżi tém, co w téch porżéndach só zainsztalowane cujki, chtórne poziedzó producéntóm, kiéni złodżiej je. Sprawó zajmali szie policÿste
https://ro.com.pl/w-olecku-skradziono-defibrylator-burmistrz-apeluje-o-zwrot-urzadzenia/01457418

Scÿtno: Niáł pucwárta (3,5) prónila w krsi, jecháł na kole. Policÿste go zahaltowali.
http://szczytno.wm.pl/592849,Mial-35-promila-alkoholu-w-organizmie-a-i-tak-wsiadl-za-kierownice.html

Anzbork: Sziurek 13 lát stari ûkrád ôjcóm dziesziéncz tiszióndzów zł. Popóżni pokázało szie, co zrobziuł to jéch sÿn, chtórén chcziáł dokázacz kämratóm, jeki ón je fejnÿ. Ûz wcesznij podkradáł mnijse psiejéndze, kupáł za to słodkoszczie i rozmajite fÿzmaténti abo elektrónicne porżéndi.
https://radio5.com.pl/13-latek-ukradl-rodzicom-ponad-10-tys-zl/

Rozmajitoszczie:
Jeżióro Mamri: Psies płiwajóncÿ poszrodek jeżióra.
Sukäjó cziéngiém pana bziáłégo psa rasÿ west, chtórnégo zôcóno płiwacz poszrodek Mamrów. Zéglárże wżiéni go na báte i ôdzieżli do portu Kal kiele Wéngoborkä.
https://ro.com.pl/zeglarze-zauwazyli-psa-na-srodku-jeziorai-wezwali-ratownikow-trwaja-poszukiwania-wlasciciela/01457363

Léc: mozna borgowacz koło na letne ferije.
Tutéjse rżondżicziele bitujó borgowanie GROM-u, cÿli Léckiégo Niejsckiégo Koła (Giżycki Rower Miejski). Do tégo célu prżirichtowali 20 kołów. Mozna je borgowacz abo otdacz w jénném ôd kilanászczie niejsc w nieszczie. Cobi borgowacz koło, mus prżecÿtacz regulanin i zainsztalowacz z internecÿ aplikacÿjó. Psiérse pół godżinÿ je frej, dali 5 grosów za ninutkie.
https://ro.com.pl/w-gizycku-ruszyl-program-grom-co-to-takiego/01457348

Kultura:
Pasÿmek: Éwanielická parasijá ejnladuje na kóncert.
Niedzÿnarodowe XXII Pasÿmske Kóncerti Muzÿki Ôrgänowi i Kämeralnÿ bédó zagrane w Pasÿmku 13 juli zégier 18 w éwanielickiém koszcziele i w Dżwerżutach 14 juli takzes samo ô sósti ziecór, téz kole éwanielików. Zagrajó muzÿkänti z sziła krajów, np. z Rejchu, Ruszieji, USA, Irlandÿji, Italiji i Cechów.

Margrabowa: W psióntek 28 juni pocÿná szie Lega Fest – festa prżed amatorskéch muzÿków. W wetach o niano nálepségo wistómpsi 10 grup berklejdów, a esce 7 zagrá niebéndónc cóstkó téch wetów. Na wetach kázdén bédżie niáł moznoszcz zagracz 4 psiosenki. Nálepse berklejdi dostanó nadgrode psiéncz tiszióndzów zł.
http://olecko.wm.pl/593014,W-Olecku-rusza-tegoroczny-Lega-Fest.html

Łek: W koszcziele metodisticném we Łku buł kóncert muzÿki gospel. Tégo spsiéwu bédó ûcÿcz w zeptémbrże w Łeckiém Céntrum Kulturi.
Znowa w niedżiółkie 30 juni w tém samém koszcziele zagrajó kóncert chäsÿdzki muzÿki. Nasadzónó go na 18. zégier. Wchód: frej
https://radio5.com.pl/muzyka-laczy-pokolenia-wystapil-gospelk/

Ôstród: Pocÿná szie Festa Fÿlmowi Muzÿki – III Arena Festival film & music
Do niedżiółki bédó durowacz kóncerti, np. ôt fÿlmów “Armageddon”, “Misÿjá”, “New York, New York”, “Shrek” i jénséch. W sóbote zagrajó psiosenki ôt bájków. W niedżiele – kóncert nálepsÿ fÿlmowi muzÿki z całkiégo szwata.
https://ro.com.pl/w-ostrodzie-rozpoczyna-sie-festiwal-muzyki-filmowej-iii-arena-festival-film-music/01457537

Szport:
Margrabowa: Mejstrostwo Polski Niesłÿsóncéch
W Ôlécku bili weti o Mejstrostwo Polski Niesłÿsóncéch prżed młodżizne do 16 i 19 lát staró. 12 klubów niało tamój cóstkie, téz tén ôd Ôléckä. Náziéncÿ metalów dobili szportowce z tutéjségo klubu “Olimpijczyk”.
http://olecko.wm.pl/593050,Olimpijczyk-Olecko-triumfuje.html

Ôstród: Mejstrostwo Polski w Kolarstsie na Sziosÿji
29 i 30 juni w ôstródzkiém krejżie bédó rozegrane weti ô mejstrostwo Polski w Kolarstsie na Sziosÿji. Dlá ti rżecÿ niechtórne drogi mogó bicz po cénszczi zaszperowane.

Dżiałdów: Weti Strongmanów. W sóbote ûz trżeczió razó bédó rozegrane weti ô Pokäl Polski Strongman. Pojazi szie 9 sziłaców – Poláki i Italijáki.
https://radio7.pl/dzialdowo-hardkorowy-koksu-na-zawodach-strongmanow/9948/

Chrónÿk Policÿstégo – 27. juni ’19

Anzbork: 28 wirżutków prżed tutéjségo chłopa
24 roków stari niéskäniec Anzborkä dostáł liste zaskärgi dłudzkó na 28 wirżutków. Buł zahaltowanÿ ôt anzborskéch policÿstéch. Bodáj cÿniuł licne kradżieze i ôbsukänstwa. Do wsÿstkiégo szie prżiznáł. Dlá ti prżicÿnÿ, co to nie je ónégo chłopa psiérse prżestémpstwo, moze pószcz do gieféngnÿsu na 15 lát.
https://radio5.com.pl/uslyszal-28-zarzutow-polowa-za-oszustwo/

Kozłowo k. Nibork: Ternin prżeczko amtsforstejroziu
Dáwnijsÿ amtsforstejer Jacek J. niáł ternin. Jégo lista zaskärgi ma trżi wirżutki, np. kupsiénie sobzie głosów w redżie gninÿ, téz zóndanie gieldów za załatsiénie sprawów. Ma naznacóne naszladujónce dwa terninÿ w gierichczie w áuguszczie.
http://nidzica.wm.pl/592709,Kolejna-rozprawa-przeciwko-Jackowi-J-bylemu-wojtowi-gminy-Kozlowo.html

Wéngobork: Chcziáł ôbsukäcz granicnéch wartów, dajónc cudze náme
27 lát stari kerowca toyoti buł zahaltowanÿ do kóntroli. Poziedżiáł, co ni má farkärti z sobó, tedi poziedżiáł náme kämrata za swojó. Pokázało szie, co má sóndowo zakázane jezdzénie áutém. Policÿste tedi podali go esce ráz do sóndu. Tó razó moze ûz pószcz mu esce gorżi jek wceszni.
https://radio5.com.pl/podczas-kontroli-wyrecytowal-dane-kolegi/

Wéngobork: Kobziéta zastanoziła chłopa, co chcziáł jechäcz áutém ôzérti.
43 roków stari kerowca niáł 3 prónile w krsi, kiéj go zahaltowali policÿste. Wsÿstko dżiénkä jénnÿ kobziéczie, chtórná go zôcuła jechäcz całkó sztrasó ôd bokä do bokä. Pojechäła za niém, złapsiła go, wijmała kluce i anrufowała po policÿstéch.
https://radio5.com.pl/pirat-drogowy-ujety-przez-kobiete/

Rozmajitoszczie z Mazur 27. juni ’19

Dodatkowy komunikat z 26. czerwca:
POMARKUJ! Lichie pozietrże
Nawet dżisziá ziecór po spsiece mogó prżińszcz grżnioti z gradém, mocném zietrżém i sziłó déscu. Bóndżta ôstrózne!
http://gazetaolsztynska.pl/592746,Uwaga-Po-upalach-nadchodza-burze-z-gradem.html

—————————————————————————-

Léc: niepénkniéntá bómba
Roboczióndze drogowe natrasili w szróde na niepénkniéntó bómbe na Prżemisłowi Sztraszie. Z ôkolicnéch budoziów zabrano na 120 ludżiów. Na niejsce prżijechäli policÿste, zołniérże i fojerwera. Sztrasa biła bez jeki cas zaszperowaná.
http://gizycko.wm.pl/592703,Niewybuch-na-Przemyslowej-ewakuowano-120-osob.html

Mamerki: je pozwolénstwo na sprawdzénie wchodu
Niebrukowanÿ ôd Drugi Szwatowi Wojnÿ krijámi wchód, chtórén buł znaléżiónÿ niesziła dniów wzád, bédżie sprawdzónÿ w cwártek. Kónzerwatór i Lasÿ Panstwowe dali pozwolénstwa, cobi podnieszcz 100-kilo cziénzkó plate z tónu. Pewnikiém je to wchód do jekiégo tunelu. Wchód zarós scep, co znacÿ, co muszi nicht ôd casu kónca wojnÿ tamój nie wchodżiuł. Nie zieda, co tamój moze bicz. Burstinowá Izba? Stari bunker?
http://ketrzyn.wm.pl/591454,Wejda-do-ukrytego-tunelu-27-czerwca.html

Scÿtno: Nowá wistawa w Mazurském Muzéjum
Ûz psióntégo lipca psiónta ziecór zégier roztworżó nowó wistawe ô gieszichczie Scÿtna i jégo ôkresu. Má tamój bicz ôpoziedżiana historijá téch strón ôd nástarséch casów po terażnijse. Niedzÿ jénséni zachäni bédżie ôpoziedżiano ô mazurskiém ludowém ruchu, a ôsoblizie ô Mazurski Ludowi Partiji. Starse casÿ bédó ôpoziedżiane téz dżiénkä zbzioróm Heimatmuseum Kreis Ortelsburg.
http://szczytno.wm.pl/592670,Nowa-wystawa-w-Muzeum-Mazurskim.html

Łeckie Jeżioro náczieplijse w Polsce
Gradowniki wcorá pokäzali richo 27 gradów. To znacÿło, co Łeckie biło za náczieplijse jeżioro w Polsce
https://radio5.com.pl/elckie-jezioro-najcieplejsze/

Dżiałdowo: Kuratór nazwała go debilém
Dlá nazwaniá ôjca jénnégo z dżiecziuków “debilém” prżi bacha matce kuratór prżi gierichczie stérała swojó prác. Szémpowała go bodáj téz “głupsi” i “pán nicht”.
http://nidzica.wm.pl/590514,Kurator-nazwala-mnie-debilem.html

CHRÓNŸK POLICŸSTÉGO – 26. juni ’19

Dwa topsielce we Łku
Policÿste i fojerwera wiczióngéli z wodi dwa cziała chłopów. Psiérsÿ buł w Łeckiém Jezierże, drugi w rżéce Łek. Ôba chłopi bili 36 lát stare. Psiérsÿ zaginół 18 juni, drugi nocó z 22 na 23 juni. Jéch zachi i dokuménti biłi naléżióne na brżegu jeżiora.

Samsiebziemordérż kole Zóndzborkä
Młodi chłop czisnół szie z kładżi lá pasérujóncéch zbudowanÿ nad drogó 59. Pómér na niejscu. Policÿste dumajó, co nicht go nie zabziuł, a sam zamiszluł skóncÿcz zÿwot.
http://gazetaolsztynska.pl/592415,Tragedia-na-obwodnicy-Mlody-mezczyzna-popelnil-samobojstwo.html

Strżeláł do kotki. Dostáł sztéri nieszióndze.
Sónd w Lécu postanoziuł szpruch sztéréch nieszióndzów w gieféngnÿszie, ziéncÿ jek psiéncz tiszióndze sztráfi i zakázano mu trżimacz zzierżénta bez ôsziém roków. Prżibácmi: 39 lát stari chłop strżeláł sziła razów z zietrżówki do putora roku stari kotki zamkniónÿ w gärazu, chtórná ni niała redi stamtélá nogowacz.
http://gizycko.wm.pl/592167,Mezczyzna-strzelal-do-kota-Jest-wyrok-4-miesiace-pozbawienia-wolnosci-ponad-5-tys-zl-grzywny-zakaz-posiadania-zwierzat-przez-osiem-lat.html

ROZMAJITOSZCZIE Z MAZUR II – 26. juni ’19

Zadbali ô kiérchów w Driforczie
Ferejna Blusztyn społém z paróma niéskäncani Drifortu rumowali w kiérchówku prżi Łónkowi Gäszie. Nasli sziła połómanéch pómników ôd mogiłów, niechtórne próbowali zsadżicz na nowe pospołu. Swojó robotó powchalili szie na Facebooku – fotograsije mozno najszcz na strónie “Stowarzyszenie Blusztyn”

Ôstród: Reda ni má podufaniá prżed bulnistrża. Bédżie absztimunek?
Prżed samém głoséniém radzkie prżecÿtali dłudzkó liste rżecÿ, chtórnéch nie lejdujó w amtsforstejrowém rżóndzéniu. Ôtdanie festi disco-polo do Ôlstina je jénnó z takiéch spraw. Insó je to, co niasto za sziła borgowała psiejéndze. Amtsforstejer ôbraniáł szie, co rżóndżi dopsiéru ôd 2018, alecz cuje szie ôdpoziedalnÿ za cas, w chtórném rżóndżiuł. Głosénie nad brakém podufaniá je tlo zÿmbolicne i ni má wpłiwu na to, cÿ bulnistrż ôstanie zsadzónÿ. To moze stniénicz absztimunek, ô chtórném ûz szie zawdi ziéncÿ prżepoziedá.
http://ostroda.wm.pl/592240,Radni-nie-udzielili-burmistrzowi-wotum-zaufania-Byly-zolte-kartki-i-pytania-o-referendum.html

W Zilcém Sańcu roztworżó barakie Hitlera
W Zilcém Sańcu roztworżó barakie, kiéni zrobzióno porżutkie na zÿczie Adolfa Hitlera. Barakä je naków éno rekónsztruôwaná, bocz buła drżewzianná i casu pénkniéncziá bómbi szie rozlecziała. Lasÿ Panstwowe, co ferwaltujó teréném majó ûz fertik projecht ti budowni.