Chrónÿk policÿstégo: 1. juli ’19

Widninÿ: Dwa brati chowali szie prżed policÿjó.
Sónd jéch ôbsóndżiuł za kradżiez z włámaniém. Jénégo na rok gieféngnÿsu, drugiégo na ôsziém nieszióndzów. Nie stazili szie do ziénżiéniá. Ôba pochodzó ôd léckiégo krejzu.
http://gizycko.wm.pl/593340,Dwaj-bracia-mieli-wyrok-za-kradziez-z-wlamaniem-i-ukrywali-sie-Wpadli-w-Wydminach.html

Ôléck: Bédżie kóntrol w NÔSP (MOPS) po szniérczi niemózióntkä.
Kóntrol w Niejsckiém Ôszordku Społecnÿ Pomocÿ nasadżiuł bulnistrż niasta. Bédżie óna durowacz do psióntégo juli. W tém samém caszie politikiéri i jénse sukäjó zinnéch tragiediji. Szwadómo ûz, co buł krżiz z kómunikäcÿjó niedzÿ policÿjó i gierichtém, bez co dżiecziuk, wceszni ôdebranÿ, ôstáł ôtdanÿ ôjcám.
https://ro.com.pl/burmistrz-olecka-zlecil-kontrole-w-mops-ie-po-tragicznej-smierci-dziecka/01457622

Rastémbork/Léc: Prokuratorijá staziá wirżutki sztérém ludżiám z fojerweri.
Po tragicnÿ szniérczi jénnégo ôd fojerweri w prżesłém roku, terá prokuratorijá staziá wirżutki sztérém ludżiám, chtórne bodáj ôpoziediwali łgi casu prżesłuchów. Jénén ôd niéch bodáj téz próbowáł wicÿszczicz szladi po wipádku.
http://ketrzyn.wm.pl/592897,Prokurator-postawil-strazakom-zarzuty.html