CHRÓNŸK POLICŸSTÉGO 25. juni ’19

Anzbork: Ûkradli kosziule, gréndo jéch sfitali
Chłop i kobziéta ûkradli z ládi z ôblétó sztéri kosziule warte 320 zł, zatém pocéli flichtowacz áutém BMW. Policÿste fatko jéch złapsili.
http://pisz.wm.pl/592026,Ukradli-koszulki-w-sklepie-Dlugo-sie-nimi-nie-nacieszyli.html

Gołdapś: Zabziuł brata. Na sónd poceká w araszczie.
Paweł K. z Zielgéch Wrónk, krejz Gołdapś wkäntowanÿ na trżi nieszióndze do arastu. Ma wirżutkie mordérstwa swojégo brata.
https://radio5.com.pl/brat-zabil-brata/

Rudczianÿ: Ôzérti płiwáł bátó z motórém
Policÿste zahaltowali 39 roków starégo chłopa, co casu kerowaniá bátó niáł ziéncÿ jek 1 prónil we krsi. Płiwáł po Nidzkém Jeżierże.
https://radio5.com.pl/pijanego-sternika-ujeli-policjanci/

Ôstród: bój z ôstazianiém szniecziów w boru.
Gnina Ôstród chce dawacz nadgrodi tém, co ôpoziedzó, chto ôstazia niechi ze sznieczióma w boru. Terá je to isti krżiz nie do zwalcéniá.
http://ostroda.wm.pl/592142,Sciganie-lesnych-smieciarzy-Wojt-ufunduje-nagrody-za-pomoc-w-ujeciu-sprawcow.html