Chrónÿk Policÿstégo – 27. juni ’19

Anzbork: 28 wirżutków prżed tutéjségo chłopa
24 roków stari niéskäniec Anzborkä dostáł liste zaskärgi dłudzkó na 28 wirżutków. Buł zahaltowanÿ ôt anzborskéch policÿstéch. Bodáj cÿniuł licne kradżieze i ôbsukänstwa. Do wsÿstkiégo szie prżiznáł. Dlá ti prżicÿnÿ, co to nie je ónégo chłopa psiérse prżestémpstwo, moze pószcz do gieféngnÿsu na 15 lát.
https://radio5.com.pl/uslyszal-28-zarzutow-polowa-za-oszustwo/

Kozłowo k. Nibork: Ternin prżeczko amtsforstejroziu
Dáwnijsÿ amtsforstejer Jacek J. niáł ternin. Jégo lista zaskärgi ma trżi wirżutki, np. kupsiénie sobzie głosów w redżie gninÿ, téz zóndanie gieldów za załatsiénie sprawów. Ma naznacóne naszladujónce dwa terninÿ w gierichczie w áuguszczie.
http://nidzica.wm.pl/592709,Kolejna-rozprawa-przeciwko-Jackowi-J-bylemu-wojtowi-gminy-Kozlowo.html

Wéngobork: Chcziáł ôbsukäcz granicnéch wartów, dajónc cudze náme
27 lát stari kerowca toyoti buł zahaltowanÿ do kóntroli. Poziedżiáł, co ni má farkärti z sobó, tedi poziedżiáł náme kämrata za swojó. Pokázało szie, co má sóndowo zakázane jezdzénie áutém. Policÿste tedi podali go esce ráz do sóndu. Tó razó moze ûz pószcz mu esce gorżi jek wceszni.
https://radio5.com.pl/podczas-kontroli-wyrecytowal-dane-kolegi/

Wéngobork: Kobziéta zastanoziła chłopa, co chcziáł jechäcz áutém ôzérti.
43 roków stari kerowca niáł 3 prónile w krsi, kiéj go zahaltowali policÿste. Wsÿstko dżiénkä jénnÿ kobziéczie, chtórná go zôcuła jechäcz całkó sztrasó ôd bokä do bokä. Pojechäła za niém, złapsiła go, wijmała kluce i anrufowała po policÿstéch.
https://radio5.com.pl/pirat-drogowy-ujety-przez-kobiete/