Co nowégo w Mazurach? 28. juni ’19

Chrónÿk policÿstégo:
Ôléck: chtósz ûkrád defsibrilatór. Bulnistrż proszi ô ôtdawkie. Kila nieszióndzów wzád w nieszczie postazili 3 defsibrilatori. Jénén ûz je skradżiónÿ. Bulnistrż proszi, cobi go ôtdacz, prżibácajónc prżi tém, co w téch porżéndach só zainsztalowane cujki, chtórne poziedzó producéntóm, kiéni złodżiej je. Sprawó zajmali szie policÿste
https://ro.com.pl/w-olecku-skradziono-defibrylator-burmistrz-apeluje-o-zwrot-urzadzenia/01457418

Scÿtno: Niáł pucwárta (3,5) prónila w krsi, jecháł na kole. Policÿste go zahaltowali.
http://szczytno.wm.pl/592849,Mial-35-promila-alkoholu-w-organizmie-a-i-tak-wsiadl-za-kierownice.html

Anzbork: Sziurek 13 lát stari ûkrád ôjcóm dziesziéncz tiszióndzów zł. Popóżni pokázało szie, co zrobziuł to jéch sÿn, chtórén chcziáł dokázacz kämratóm, jeki ón je fejnÿ. Ûz wcesznij podkradáł mnijse psiejéndze, kupáł za to słodkoszczie i rozmajite fÿzmaténti abo elektrónicne porżéndi.
https://radio5.com.pl/13-latek-ukradl-rodzicom-ponad-10-tys-zl/

Rozmajitoszczie:
Jeżióro Mamri: Psies płiwajóncÿ poszrodek jeżióra.
Sukäjó cziéngiém pana bziáłégo psa rasÿ west, chtórnégo zôcóno płiwacz poszrodek Mamrów. Zéglárże wżiéni go na báte i ôdzieżli do portu Kal kiele Wéngoborkä.
https://ro.com.pl/zeglarze-zauwazyli-psa-na-srodku-jeziorai-wezwali-ratownikow-trwaja-poszukiwania-wlasciciela/01457363

Léc: mozna borgowacz koło na letne ferije.
Tutéjse rżondżicziele bitujó borgowanie GROM-u, cÿli Léckiégo Niejsckiégo Koła (Giżycki Rower Miejski). Do tégo célu prżirichtowali 20 kołów. Mozna je borgowacz abo otdacz w jénném ôd kilanászczie niejsc w nieszczie. Cobi borgowacz koło, mus prżecÿtacz regulanin i zainsztalowacz z internecÿ aplikacÿjó. Psiérse pół godżinÿ je frej, dali 5 grosów za ninutkie.
https://ro.com.pl/w-gizycku-ruszyl-program-grom-co-to-takiego/01457348

Kultura:
Pasÿmek: Éwanielická parasijá ejnladuje na kóncert.
Niedzÿnarodowe XXII Pasÿmske Kóncerti Muzÿki Ôrgänowi i Kämeralnÿ bédó zagrane w Pasÿmku 13 juli zégier 18 w éwanielickiém koszcziele i w Dżwerżutach 14 juli takzes samo ô sósti ziecór, téz kole éwanielików. Zagrajó muzÿkänti z sziła krajów, np. z Rejchu, Ruszieji, USA, Irlandÿji, Italiji i Cechów.

Margrabowa: W psióntek 28 juni pocÿná szie Lega Fest – festa prżed amatorskéch muzÿków. W wetach o niano nálepségo wistómpsi 10 grup berklejdów, a esce 7 zagrá niebéndónc cóstkó téch wetów. Na wetach kázdén bédżie niáł moznoszcz zagracz 4 psiosenki. Nálepse berklejdi dostanó nadgrode psiéncz tiszióndzów zł.
http://olecko.wm.pl/593014,W-Olecku-rusza-tegoroczny-Lega-Fest.html

Łek: W koszcziele metodisticném we Łku buł kóncert muzÿki gospel. Tégo spsiéwu bédó ûcÿcz w zeptémbrże w Łeckiém Céntrum Kulturi.
Znowa w niedżiółkie 30 juni w tém samém koszcziele zagrajó kóncert chäsÿdzki muzÿki. Nasadzónó go na 18. zégier. Wchód: frej
https://radio5.com.pl/muzyka-laczy-pokolenia-wystapil-gospelk/

Ôstród: Pocÿná szie Festa Fÿlmowi Muzÿki – III Arena Festival film & music
Do niedżiółki bédó durowacz kóncerti, np. ôt fÿlmów “Armageddon”, “Misÿjá”, “New York, New York”, “Shrek” i jénséch. W sóbote zagrajó psiosenki ôt bájków. W niedżiele – kóncert nálepsÿ fÿlmowi muzÿki z całkiégo szwata.
https://ro.com.pl/w-ostrodzie-rozpoczyna-sie-festiwal-muzyki-filmowej-iii-arena-festival-film-music/01457537

Szport:
Margrabowa: Mejstrostwo Polski Niesłÿsóncéch
W Ôlécku bili weti o Mejstrostwo Polski Niesłÿsóncéch prżed młodżizne do 16 i 19 lát staró. 12 klubów niało tamój cóstkie, téz tén ôd Ôléckä. Náziéncÿ metalów dobili szportowce z tutéjségo klubu “Olimpijczyk”.
http://olecko.wm.pl/593050,Olimpijczyk-Olecko-triumfuje.html

Ôstród: Mejstrostwo Polski w Kolarstsie na Sziosÿji
29 i 30 juni w ôstródzkiém krejżie bédó rozegrane weti ô mejstrostwo Polski w Kolarstsie na Sziosÿji. Dlá ti rżecÿ niechtórne drogi mogó bicz po cénszczi zaszperowane.

Dżiałdów: Weti Strongmanów. W sóbote ûz trżeczió razó bédó rozegrane weti ô Pokäl Polski Strongman. Pojazi szie 9 sziłaców – Poláki i Italijáki.
https://radio7.pl/dzialdowo-hardkorowy-koksu-na-zawodach-strongmanow/9948/