Elementarz Mowy Mazurskiej

Dzięki serdeczności Ełckiego Centrum Kultury każdy może pobrać Mazurskó Fible – czyli Elementarz Mowy Mazurskiej! Kliknij na poniższą grafikę, by pobrać Elementarz w formacie PDF:


Twórcy elementarza:

  • Piotr Szatkowski – autor części językowej;
  • Zbigniew Chojnowski – autor rysu historycznego;
  • Janusz Pilecki – projekt okładki, projekt typograficzny, ilustracje i opracowanie graficzne;
  • Dietmar Serafin – konsultacja merytoryczna części językowej;
  • Dr hab. Katarzyna Sobolewska – konsultacja dialektologiczna;
  • Maryla Paturalska – redakcja i korekta;
  • VMA Wzorcownia – skład i łamanie;
  • Gutgraf Olsztyn – druk;
  • Gmina Miasta Ełk i Muzeum Historyczne w Ełku. – Wsparcie merytoryczne i finansowe.

Mazurzy – mowa, tożsamość, symbole