Gramatyka i składnia

Mazurská Gádkä - Gramatyka i składnia
KategoriaPo mazurskuPo polskuPrzykłady maz.- pol.
Czas. form. grzecz. (pluralis maiestatis) 1Podm. + 2 os. l. mn. mai.Pan/Pani + 3. os l.poj.Wi/Pan/Pani robziczie (nie robzita jak w zwykłej 2. os.) - Pan/Pani robi
Czas. form. grzecz. 2Podm. + 3 os. l. mn męskoos.Podmiot + 3 os. l. poj. r. męskiMatkä mogli - Matka mogła
Czas. przesz. 3.os. l. poj.-áł-ałniáł - miał
Czas. teraz. 3 os. l.poj.-amá, padá - ma, pada
Czas. jednosyl. teraz. 1. os. l.poj.-ám-ammám, dám - mam, dam
Czas. teraz. 3. os. l. mn.-ó, -ozró, zro - żrą
Im. przym. bier.-ónÿ-onyzrobziónÿ - zrobiony
Czas. zwrot. się/bezosob. -no-óno/ono + bicz cz. przeszłego r. nij. l.pojsię, -nozrobzióno biło - zrobiło się
Czas. zwrot. się/bezosob. -no (cz. teraz.)-óno/ono + bicz czasu przyszłego r. nij. l.pojsiębédżie robzióno - robi się
Rzecz. mian. r. ż, -ja, bier. -ę-ÿjá, -ÿjó-ja, -ęFrancÿjá, stacÿjá - Francja, stacja, Francÿjó, stacÿjó - Francję, stację
Rzecz. mian. r. ż. -ka-kä-kamatkä, dékä - matka, nakrycie
Rzecz. bie. r.ż -kę-kie-kęgádkie, zÿcherkie - gadkę, agrafkę
Rzecz. narz. l. mn.-ani, -oma, -óma-ami, -miludżiani/oma, łapani/óma - ludźmi, łapami
Rzecz. dop. l. poj, r. nij.-azÿcziá, psisaniá - życia, pisania
Rzecz. dop. l. mn.-ám, -óm-omludżiám, džecziám - ludziom, dzieciom
Rzecz. cel. l. poj. r.m.-oziu, -oju, -ochiu-u, -owipsoziu, kónikoziu - psu, konikowi
Przym. dop. l. mn-éch, -iéch-ych, -ichdobréch, głupsiéch - dobrych, głupich
Przym. msc. l. poj, narz, l. mn-ém/ÿm, -éni/ÿni-ym, -ymiô dobrém - o dobrym, dobréni - dobrymi
Przym. dop., msc. l. poj. r.ż.-i, -ij, -iéj, -ÿ, -ÿj, -éj-iej, -ejmazurski/ij/iéj, dobrÿ/ÿj/éj - mazurskiej, dobrej
Przym. dop. l. poj. r. m.+n.-égo, -iégo-ego, -iegomałégo, zielgiégo - małego, wielkiego
Przym. st. naj.ná-/náj-naj-náziénksÿ - największy
Przym. odrzecz. -any-annÿ-anygliniannÿ - gliniany
Przym. -ni-nÿ-nizÿtnÿ, ôstatnÿ - żytni, ostatni
(opcj.)z + z, z + sz lub zezez sobó, z zgniłéch - ze sobą, ze zgniłych
(opcj.)w + w+sp, w + f+spw lub wewew Francÿji - we Francji

Mazurzy – mowa, tożsamość, symbole