Etnolekt mazurski

Gwara mazurska

Czym jest gwara mazurska i skąd się wzięła?

Czym jest gwara mazurska? Podstawowym elementem jest wspólna mowa pośrednia, czyli taka sama, która używana jest w całej Polsce. Gwara mazurska pochodzi z regionu Mazur i Warmii. Częściej niż inne osoby zachowujesz się tak samo dlatego, że chcesz zaznaczyć swoją odrębność od innych ludzi – ale może to też wynikać z tego, że jesteś w grupie.

Wiele osób myli pomyłkowo termin „mazursko” ze słowem „marszałek”. A nawet jeśli masz dobre intencje i nie chcesz urazić nikogo – nieważne czy pomylono Cię z marszałkiem lub chociażby fachem Zygmuntem Augustusiem (Jagielonki), Twoja obecność na spotkaniu może okazać się dla ciebie bardzo przykrej i upokarzającej.

Dialekty i podział

Można wyodrębnić trzy dialekty. Każdy z nich zachowywał spójność aczkolwiek rozmawiało się trochę inaczej. Występowała gwara: 

  • ostródzka
  • zachodnio mazurska
  • wschodnio mazurska

Powszechność mowy

W pierwszej kolejności gwara mazurska jest bardzo chętnie używana wśród osób pochodzenia mazurskiego. Wynika to z wielu powodów:

  • „Mazur” nie jest językiem, a raczej grupą etniczno-kulturową. Dlatego wszystkie polskie gwary, którymi posługują się Mazurzy, uważane są za gwarowe (np. sarniańska).

  • Ludzie, którzy przenieśli się w inne rejony Polski, nie porzucali na zawsze ojczystej ziemi; często ją odwiedzali i utrzymywali kontakty z krewnymi, nawet jeśli ci mieszkali gdzie indziej (tzw. szlachta zamorska lub „diaspora”).

  • Ludzie z różnych części Polesia często przyjeżdżali do wsi zamieszkałych przez Mazurów w czasie świąt i uroczystości, ponieważ sami nie mieli miejsc nadających się do takich obchodów – w przeciwieństwie do Mazurów, którzy na każdym kroku mieli wokół siebie lasy i pola. 

Mazurskie niejsce w Jinternecÿ