Mazurzy

Historia ludzi z Mazur

Ludzie z Mazur są najbardziej płodnym ludem w Polsce, a ich liczebność przekracza 4 miliony. Przodkowie Mazur średnio zamieszkujących tereny Mazowsza, mieli za sobą sporo podróży po obszarach Europy. Mieszkańców regionu identyfikować można ze względu na kulturę, jak również historię i organizację społeczną. Nie ma dokładnej liczby mieszkańców Mazowsza. Liczbę tę możemy przybliżyć na podstawie badań archeologicznych, dostępne są też liczebności w poszczególnych latach tyle ze niedokładnie określone. Nie wiadomo też kto byli pierwsi mieszkańcy tego regionu – Sporami osadnikami byli Słowianie oraz Germanie

Pochodzenie 

Przodkowie Mazur średnio zamieszkujących tereny Mazowsza, mieli za sobą sporo podróży po obszarach Europy. Mieszkańców regionu identyfikować można ze względu na kulturę, jak również historię i organizację społeczną. Nie ma dokładnej liczby mieszkańców Mazowsza. Liczbę tę możemy przybliżyć na podstawie badań archeologicznych, dostępne są też liczebności w poszczególnych latach, tyle ze niedokładnie określone. Nie wiadomo też kto byli pierwsi mieszkańcy tego regionu. Sporą część osadników stanowili Słowianie oraz Germanie.

Powinieneś wiedzieć, że Mazurzy i Łużyczanie są bardzo blisko spokrewnieni. Jeśli spojrzeć na nich, wydają się bardzo różni z wyglądu, ale ze względu na podobne dziedzictwo i tradycje, mają ze sobą wiele wspólnego.

O przodkach mazurów

Być może zastanawiacie się, jak to się stało, że językiem mazurskim, o tak określonych korzeniach, posługuje się tak wiele osób w Polsce. Dzieje się tak dlatego, że nie są oni Mazurami! Tak naprawdę są Mazurami, co oznacza „ludzie z gór”. Powodem, dla którego nazywają siebie tymi pierwszymi, jest wczesne nieporozumienie spowodowane nieporozumieniem.

Jak większość rzeczy w życiu, ta historia zaczyna się od człowieka o imieniu Lechosław (1210-1280). Urodził się on właśnie tutaj w Łomży i został jej pierwszym władcą po śmierci swojego brata podczas najazdów mongolskich w latach 1259-1260. Potomkowie Lechosława rządzili przez setki lat po nim – w tym niektórzy byli kimś więcej niż tylko władcami. Takim przykładem był Janusz Kmita-Woroniecki (1529-1579), który pozostawił po sobie syna o imieniu Janusz, który ożenił się z Jadwigą Zaszeńską-Krahelską (zwaną też Jadzią) i miał czterech synów: Paweł Kmita-Woroniecki (1562-1625), Stanisław Kmita-Woroniecki (1569-1640), Andrzej Kmita-Woronieckii Sieniawski (* 1618) i Krzysztof Kmita-Woroniecki (* 1619). Obok nich był jeszcze jeden chłopiec Marcin Królakowski (* 1532).

Wersal – wycofanie władzy niemieckiej

Koniec wojny i traktat wersalski w 1919 roku, który ustalił nowe granice dla Polski i jej sąsiadów. Nowo niepodległe państwo musiało zmierzyć się z wieloma wrogami i problemami. W 1920 roku, po krwawej wojnie domowej, Polska została podzielona na trzy części: Litwę (Litwa), Galicję (Galicja), Austro-Węgry (Austro-Węgry) i wschodnie prowincje Niemiec (Ostpreußen).

Cud nad Odrą

Cud nad Odrą to wydarzenie, które miało miejsce podczas drugiej wojny światowej. W trakcie walki na polu bitwy zginęło ponad 300 tysięcy ludzi, a co trzeci z nich stracił przytomność z powodu upałów. Wydarzeniu towarzyszyły bardzo wysokie temperatury i lawiny pyłu. Cudami może być więc sama obrona miasta oraz fakt, że mimo tego cudownego poziomu upałów i poziomu pyłu (którego ładunek powietrza byłby dla człowieka katastrofalny) nikt się nawet przeziębić nie umiał!

Mazurskie niejsce w Jinternecÿ