Mazurzy

Hymn

O Warmio moja miła, znany również pod tytułem Hymn warmiński – polska pieśń hymniczna do melodii skomponowanej przez Feliksa Nowowiejskiego i ze słowami napisanymi przez Marię Paruszewską. Powstała w 1920 roku jako propolska pieśń plebiscytowa. Stanowi nieoficjalny hymn Warmii oraz oficjalny hymn i hejnał Miasta Olsztyna.

Aktualny i oficjalny tekst hymnu Miasta Olsztyn zawarty jest w załączniku do uchwały nr XXXIII/407/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 października 2008 r.

O Warmio moja miła
Rodzinna ziemio ma.
Tyś mnie do snu tuliła,
Miłością pierś ma drga
Zdradziecko byłaś wzięta,
Bo chytry był nasz wróg
Niewoli srogie pęta,
Rozerwał dziś sam Bóg!

My Warmii wierne dzieci
Kochamy ten nasz kraj,
Po latach burz, zamieci
Zabłysnął szczęścia raj.
Olsztyński zamek stary,
Krzyżactwa mieścił ród,
Dziś polskie tam sztandary
I odrodzenia cud.

Rozdarły Polskę wrogi,
Przyszła niewola, znój,
Lecz Biały Orzeł drogi
Lot zwrócił ku niej swój!
Ojczyzno zmartwychwstała
Twych dzieci usłysz śpiew.
O Warmio, Polska cała
Za Ciebie odda krew!

Mazurskie niejsce w Jinternecÿ