Mazurzy

Kim są Mazurzy?

Pod koniec X wieku Polska zaczęła być powoli zasiedlana przez większą populację kolonistów niemieckich. Najpierw byli to osadnicy, a później zamożni koloniści. Szczególne przyspieszenie tego procesu nastąpiło w dokumencie wystawionym przez książąt mazowieckich na początku XIII wieku. Ponieważ byli oni wasalami wielkiego pana, otrzymali prawa do zakładania nowych miast na swoich terenach. W ciągu dwudziestu lat pojawiły się między innymi Płock, Nasielsk i Mława. Ludność cywilna tych miast składała się w większości z Niemców, a wokół nich zamieszkiwała ludność rolnicza – Mazurzy.

Poczucie całości etnicznej

Mazurzy to także całkiem sporo, bo ponad dwieście wsi z różnych stron świata. Do których możesz dołączyć. A jeśli na Mazury nie mam dostępu – to i tak jestem wszędzie tam, gdzie jestem, czyli we wszystkich tej naszej polskiej Mazurach. W innym miejscu na świecie nazywa się to inaczej: Ukraińcy chodzą po Ukrainach, ale Polacy idą po Polsce? Należy więc pominąć równoległości i nawiązanie do efektu Belousova-Zabouraja: tego drugiego twierdzenia chciałbym rozwinąć w odpowiednim momencie (albo zrobiłbym to już dawno temu). Prawda otwiera przed nami nowy aspekt – oto jesteśmy samymi szczególniejszymi spoinami na mapach naszej Polski!

Mazurskie niejsce w Jinternecÿ