Nachriszti z Mazur: 2. juli ’19

Ôléck: Ôcziec Blanki prżesadzónÿ na frejnoszcz
Prokuratorijá tsiérdżi, co zebrane dokázÿ pokázujó, co ôcziec niemózióntkä je niezinnÿ szniérczi dżiecziukä i jénséch postaziónéch wirżutków, w tém seksualnÿ porżutki na dżiéwcÿnkie. Podsukiwania DNA i sprawdzénie godżinów brukowaniá teléfónu pokázujó, co ôcziec nic dżiecziukoziu nie robziuł. W cuchtháużie dali sziedżi matkä.
https://ro.com.pl/prokuratura-w-suwalkach-dowody-wykluczaja-udzial-ojca-9-miesiecznej-blanki-z-olecka-w-zabojstwie-i-gwalcie-dziewczynki/01458318

Ôd 1. juni darémne e-wizÿ do Kaliningradu
Polske ôbiwatele mogó niécz starunek ô darémnó, turisticnó internecowó wize do Kaliningradu (Kroléwca). Nowi zakón wprowadżiłi rżóndżicziele Ruszieji. Podawajóncÿ szie na to program wiprowadżili wcesznij rżóndżicziele Bziáłi Ruszieji (Bziáłéch Rusków).
https://radio5.com.pl/darmowe-e-wizy-do-obwodu-kaliningradzkiego/

gn. Zielicki k. Ôléckä: Wjecháł motokołém w krowi
W gninie Zielicki w ôléckowském krejżie jénén chłop wjecháł, jadóncÿ goszczincém (pólnó drózkó), w krówske stado. Krowi bili zgäniane do dóm po całkém dniu. Ûcziérżpsiáł kerujóncÿ motokołém i jénná klémpa.
https://ro.com.pl/motorowerzysta-wjechal-w-stado-krow-bedziemy-prowadzic-postepowanie/01458148