Polskä i Szwat 25. juni ’19

Polski regiérunek prżegráł z EU
Tribunal Spraziedliwoszczi ôt Ôjropski Ûniji stsiérdżiuł, co ûstaw ô Náwizsém Sóndżie prżestómpsił recht ô niezsadzaniu sóndżiczielów i jéch niezazisłoszczi.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/polski-rzad-przegrywa-przed-tsue-rzecznik-sn-powrot-do-zasad-panstwa-prawa/e31fcjd

Tajlandijá: regiérunek zakazuje kurżéniá dóma
Chcó bez tén sposób walcÿcz z tak zwaném “bziérném kurżéniém”. Ôd áugusta nie bédżie mozno tamój fuchczicz nawet û sziebzie.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/tajlandia-zakazuje-palenia-w-domach/pgj2vq5

Donald Trump nasadzá zankcÿje na Irán
Wszio bziérże szie z nieprżijaczielstwa niedzÿ USA i Iránem. Zankcÿje majó dotchnóncz téz samégo dusnégo prowadnikä Iránu.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/donald-trump-oglasza-nowy-pakiet-sankcji-przeciw-iranowi/b00qb5e

Jeszczie z EU nie pojadżie do Ruszieji
Władimir Putin prżedłuzuł ûrede ô niewpuscaniu jeszcziá z Ûniji do kónca dwa tiszióndze dwadżiestégo roku.
Ziéncÿ: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/putin-przedluzyl-embargo-na-produkty-zywnosciowe-z-ue/8gfyq6h