ROZMAJITOSZCZIE 25. juni ’19

Gn. Niłki k. Lécu: Boczki, co zlecziałi z gniázda, dobziérajó sziłi
Pod kóniec meja młode boczki w ziosce Staszwinÿ spadłi z gniázda. Nápsiérwu ôpatrowáł je dobri gospodárż, póżni zajmali szie niéni w Ôszrodku Casowi Rehabilitacÿji Bócziánow. Je moznoszcz, co cale do jesziéni nabziérżó sziłi i pofurajó z drugiéni do cziepłéch strón.
https://radio5.com.pl/nabieraja-sil-mlode-bociany-ktore-wypadly-z-gniazda/

Léc: ôtele prżed ôwadi
Niasto kupsiło ékologicne dómki prżed ôwadi. Dómki bédó postazióne w lipsiec kole niejsckéch tráwnicków, parków i jénséch. Pomiszlénie to niáł bulnistrż, Wojciech Iwaszkiewicz, chtórén mózi, co to niesziła bédżie niasto kostowacz, a dá sziła dobrégo.
Zdrój: https://radio5.com.pl/ekologiczne-laki/
Słucháj:

II Auto Show w Dżiałdozie
Cars Team ejnladuje wsÿstkie lubowniki áutów na drugi w gieszichczie Dżiałdowa Auto Show. Festa nasadzóná je na 27 juli , 13 zégier. Bédó do ôbácéniá áuta stare jek i moderne po tuningu.
http://dzialdowo.wm.pl/592000,II-Auto-Show-Dzialdowo.html

Anzbork: Próc ribów ni más mazurskiégo warżéniá.
Ô tém, jek wázne w mazurském warżéniu ôd zawdi só ribi, ôpoziedżiáł w Muzéjum Anzborski Żiéni Wojciech Charewicz, chtórén podsukáł, jek to spráwdi biło û náju warżóno. Dérechtórkä muzéjum je rada, co po tém, jek ziénksá cóstkä Mazurów po wojnie prżeczióngnéła do Rejchu, cziéngiém só ludżie, chtórne chcó bácÿcz ô mazurski kulturże – w tém prżitrafunku ô modle warżéniá.
http://pisz.wm.pl/592057,Ryby-perlami-w-mazurskiej-kuchni.html