Rozmajitoszczie z Mazur: 1. lipsiec ’19

Médale Kurta Obitza só rozdane
Co rok rozdajó médale dwóm ludżiám – psiérsému za robote prżed społecnoszcz regiónu i niejsoszczie, drugiému za prác nad popularizacÿjó weterinarÿji. Latosz nadgrode dostáł prof. Andrzej Sakson – chtórén bez sziła lát ôpsisowáł Mazurów i prżed niéch psisáł (np. w Éwanielickém Kaléndarżu) i Waldemar Szymański, weteriniárż i dáwnÿ amtsforstejer ôd Janowa.

Łek: Ziéncÿ jek 200 ôsób potérá swojó prác.
Do łeckiégo arbejcamtu prżisło ôbznajniénie, co giéwerba produkujónca skléjki bédżie zamknióná. Roboczióndze bédó ôdpuscóne z pracÿ w lipsiec, a produkcÿjá skóncÿ szie w ôktóbrże. Ôstatne pracowniki ôdéńdó z roboti w listopaczie.
Wsÿstkie roboczióndze dostanó moznoszcz roboti w abtejlungu ti fÿrmi w Anzborku.
https://radio5.com.pl/ponad-200-osob-straci-prace/

Łek: postazili pómnik łeckém zÿdám.
Macewa prżicépsióná do käniénia ôstała postazióna w niejscu dáwnégo zÿdowskiégo sméntárża kole placu Jána Pawła II. Na ni napsisane só wiroki po niécku, polsku i ébrajsku. Niejscki radzki Hubert Górski buł za ûsadnikä tégo pomisłu. Dżiáł nieli téz ksziéndze metodisticne Dariusz i Monika Zuber, jénse radzkie ôd Łku, Muzéjum Historicne i niéskänce niasta.
https://radio5.com.pl/odslonieto-pomnik-poswiecony-mieszkancom-wyznania-mojzeszowego/

Korse: Giéwerba ôd Recÿklingu Akumulatorów zastanoziła wirkowanie
Prżicÿnó tégo só sztrejki niéskänców, chtórne fodrujó ôdprżestanie wirkowania fÿrmi. Mózió, co ji wirkowanie prowadżi do skázéniá ôkolicnoszczi, żiéni i wodi z ôloziém. Szpektori ôd Województwa podsukäli żiéń w meju, alecz esce nie znawa, jek szie richticnie rżecÿ majó.
https://ro.com.pl/zaklad-recyklingu-akumulatorow-w-korszach-zawiesil-dzialalnosc-spolka-byla-oskarzana-o-zatruwanie-srodowiska/01457672

Szport: Rajd Polski w Mazurach
Jek w kázdén rok tak i latosz buł prżeprowadzónÿ Rajd Polski. Pocón szie w Nikołajkäch i niáł sztéri cóstki, na prżikład téz w ôkreszie Ôléckä. W rozmajitéch kätegorijach ô punkti walcÿłi az 102 druzÿnÿ. Nálepsÿ buł Aleksiej Łukaniuk z Ruszieji.
http://sport.wm.pl/593309,Rosjanin-poszalal-na-mazurskich-szutrach.html
http://sport.wm.pl/593011,Wielkie-sciganie-czas-zaczac.html