ROZMAJITOSZCZIE Z MAZUR – 26. juni ’19

Spsiekä w całkiéch Mazurach. Na 30 gradów.
Dżisziá wséndi bédżie kole 30 gradów. Nase województwo je jénném ôd ledzie trżéch, kiéni nie buł ôbznajniónÿ pogodowi alarm drugiégo gradu. Lékárże bitujó ôstawacz dóma, kiéj mozno, psicz sziła wodi i nie stojécz za sziła na ôstrém słónku.

Prezÿdént Andrzej Duda buł w Ôrżésu
Pojaziuł szie tamój wedle zakóncéniá wojskowéch ibunków DRAGON 19 ôt NATO. Nasadżiuł ajw takzes nowe giénerale polskiégo wojskä.
https://ro.com.pl/andrzej-duda-odwiedzi-dzis-orzysz-wizyta-zwiazana-jest-z-zakonczeniem-cwiczen-dragon-19/01456952

Stare Jebłónki: Weti w réncnÿ bali na psiásku
Weti ô titół Mejstra Ôjropi w Réncnÿ Bali na Psiásku bédó rozegrane w dn. 2-7 juli. Prżirejzuje 20 bziáłskiéch i 20 chłopskiéch druzÿnów ôt 23 krajów. Rozmajite weti w tém szporczie só ûz ôd sziła roków rozgriwane prazie w Staréch Jebłónkäch, alecz to bodáj psiérsÿ ráz, kiéj trasi tamój tak wázná festa.

Łek: 2 nowe korti do ténÿsa.
Korti bédó roztworżóne bez całki rok z ti prżicÿnÿ, co só zakrite pod zielgiéni celtani. Budowniá kostowała ziéncÿ jek 2 mÿliónÿ złotéch.
https://ro.com.pl/w-elku-otwarto-kryte-korty-tenisowe-inwestycja-pochlonela-ponad-2-miliony-zlotych/01456733

99 roków ôt absztimunku. Festa w Groskäch
W sóbote 22 juni zołtis Nagusewa i Grosk wizwáł ûrocÿstoszczie na panióntkie absztimunku w Mazurach. Niéskänce téch strón jeko jénne ôd niesziła w Mazurach zawelowali za Polskó. Na setnÿ rok zapoziadajó esce ziénkse fejrowanie.
https://moje-dzialdowo.pl/wiadomosci/99-rocznica-plebiscytu-na-warmii-mazurach-i-powislu-groszki-uroczystosc-9355962?fbclid=IwAR3ncCeWSStt1vEjIvLGiCTzIECd9Z0BPKnlm_N0ZBwbRi3uo9PY_4e79MM