ROZMAJITOSZCZIE Z MAZUR II – 26. juni ’19

Zadbali ô kiérchów w Driforczie
Ferejna Blusztyn społém z paróma niéskäncani Drifortu rumowali w kiérchówku prżi Łónkowi Gäszie. Nasli sziła połómanéch pómników ôd mogiłów, niechtórne próbowali zsadżicz na nowe pospołu. Swojó robotó powchalili szie na Facebooku – fotograsije mozno najszcz na strónie “Stowarzyszenie Blusztyn”

Ôstród: Reda ni má podufaniá prżed bulnistrża. Bédżie absztimunek?
Prżed samém głoséniém radzkie prżecÿtali dłudzkó liste rżecÿ, chtórnéch nie lejdujó w amtsforstejrowém rżóndzéniu. Ôtdanie festi disco-polo do Ôlstina je jénnó z takiéch spraw. Insó je to, co niasto za sziła borgowała psiejéndze. Amtsforstejer ôbraniáł szie, co rżóndżi dopsiéru ôd 2018, alecz cuje szie ôdpoziedalnÿ za cas, w chtórném rżóndżiuł. Głosénie nad brakém podufaniá je tlo zÿmbolicne i ni má wpłiwu na to, cÿ bulnistrż ôstanie zsadzónÿ. To moze stniénicz absztimunek, ô chtórném ûz szie zawdi ziéncÿ prżepoziedá.
http://ostroda.wm.pl/592240,Radni-nie-udzielili-burmistrzowi-wotum-zaufania-Byly-zolte-kartki-i-pytania-o-referendum.html

W Zilcém Sańcu roztworżó barakie Hitlera
W Zilcém Sańcu roztworżó barakie, kiéni zrobzióno porżutkie na zÿczie Adolfa Hitlera. Barakä je naków éno rekónsztruôwaná, bocz buła drżewzianná i casu pénkniéncziá bómbi szie rozlecziała. Lasÿ Panstwowe, co ferwaltujó teréném majó ûz fertik projecht ti budowni.